แฉธุรกิจไทยจ้างคนไม่เหมาะกับงาน

EyWwB5WU57MYnKOuX4Bs7Cnm9SgHXZOPHIpfcDlHaPwUPXC2H49aJU

EyWwB5WU57MYnKOuX4Bs7Cnm9SgHXZOPHIpfcDlHaPwUPXC2H49aJU

จากการประชุมเรื่อง “รวมพลัง 14 จังหวัดปฏิรูปการเรียนรู้สู่นวัตกรรมการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อตอบโจทย์การพัฒนาตามยุทธศาสตร์จังหวัด” จัดโดยสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) ดร.เกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ เปิดเผยว่า จากผลการสำรวจของธนาคารโลกปี 2006-2009 พบว่า ธุรกิจไทยขาดแรงงานที่เหมาะสมกับงานมากที่สุดในอาเซียน โดยสูงถึงร้อยละ 38.8 ขณะที่ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 12.6 รองลงมาคือ มาเลเซีย ร้อยละ 20.2 ลาว ร้อยละ 18.7 และยังพบว่า ไทยติดอันดับการจ้างแรงงานไร้ฝีมือคิดเป็นร้อยละ 83.5 ของแรงงานทั้งหมดในสถานประกอบการที่ทำการสำรวจ รองลงมาคือมาเลเซีย กัมพูชา ทั้งนี้ส่วนหนึ่งเป็นเพราะการศึกษาของไทยเน้นการผลิตเชิงปริมาณทำให้ขาดความสามารถในการแข่งขัน อีกทั้งการศึกษาก็ไม่สอดคล้องกับความ ต้องการของนายจ้าง ทำให้เกิดการผลิตคนไม่เหมาะสมกับงาน

NjpUs24nCQKx5e1D7jWwbiO1pXgRH1zGRQLSBRUZy96

ศ.ดร.สมพงษ์ จิตระดับ อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า แนวโน้มของการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย 3 ส่วนที่สำคัญคือ การจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 และประชาคมอาเซียน, การศึกษาเพื่อการมีงานทำ และการศึกษาต้องมีผู้ร่วมจัดการศึกษา ซึ่งเป็นแนวโน้มหรือทิศทางการปฏิรูปการศึกษาของประเทศไทยนับจากนี้ และการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่ใน 14 จังหวัดที่ สสค.ทำอยู่ เป็นพื้นที่ตัวอย่างที่ถอดบทเรียนออกมาแล้วพบว่าเป็นการจัดการศึกษาที่ครบองค์ประกอบทั้ง 3 ด้านข้างต้น ซึ่งเราจะต้องนำองค์ความรู้นี้ไปเชื่อมต่อกับนโยบายในระดับบนให้ได้.

 

ขอบคุณที่มา   http://www.thairath.co.th/

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *