ศึกนี้ถึงเลือดสาด! ทะลุกว่า 9.5 หมื่นล้าน ประมูล 900 MHz ยังไม่จบ

NjpUs24nCQKx5e1D7r6ui9E93aFyfmeZQAj9bgBIKyf

EyWwB5WU57MYnKOuX7ES8heyw2lIfeSQTLgyrGwlKuekDYCGPyr6e3

ทะลุ กว่า 9.5 หมื่นล้านแล้ว ประมูล 4 จี 900 เมกะเฮิรตซ์ สู้กันถึงขั้นเลือดสาด! ศึกนี้จบยาก กสทช.จ่อสั่งพักประมูลตามกฎเมื่อเวลา06.00น. และจะเริ่มประมูลต่อเวลา09.00น.วันนี้ หากไม่จบ คาด ราคารวมอาจทะลุแสนล้าน!!

เมื่อวันที่ 17 ธ.ค.2558 ทีมข่าวไทยรัฐออนไลน์ยังคงเกาะติดการประมูลคลื่นความถี่ 900 เมกะเฮิรตซ์ เพื่อให้บริการ 4 จี อย่างต่อเนื่อง

โดยเมื่อเวลา 00.00 น. 17 ธ.ค. เริ่มรอบการประมูลช่วงที่4 ในรอบ 91 ใบอนุญาตแรก มีผู้เสนอราคา 1 ราย ทำให้ราคาอยู่ที่ 42,166 ล้านบาท ส่วนใบอนุญาตที่ 2 มีผู้เสนอราคาเพียง 1 รายเช่นกัน ราคาอยู่ที่43,776 ล้านบาท ยอดรวมรายได้เข้ารัฐแล้ว85,942 ล้านบาท

ขณะที่ รอบ 92 ใบอนุญาตแรก มีผู้เสนอราคา 1 ราย ทำให้ราคาอยู่ที่ 42,488 ล้านบาท ส่วนใบอนุญาตที่ 2 มีผู้เสนอราคาเพียง 1 รายเช่นกัน ราคาอยู่ที่ 44,098 ล้านบาท ยอดรวมรายได้เข้ารัฐแล้ว86,586 ล้านบาท

ส่วนรอบ 93 ราคายังวิ่งไม่หยุด ไลเซ่นส์ที่1 ราคา 42,810 ล้านบาท ขณะที่ ไลเซ่นส์ที่2 ราคา 44,420 ล้านบาท ยอดรวมรายได้เข้ารัฐแล้ว87,230 ล้านบาท

NjpUs24nCQKx5e1D7r6ui9E93aFyfmeZQAj9bgBIKyf

ต่อด้วย รอบ 94 ใบอนุญาตแรก เคาะราคาเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 43,132 ล้านบาท ส่วนใบอนุญาตที่ 2  เคาะราคาเพิ่มอยู่ที่ 44,742 ล้านบาท ทำให้ยอดรวมรายได้เข้ารัฐแล้ว 87,874 ล้านบาท

ก็มาถึงการประมูล คลื่น 900 เมกะเฮิรตซ์ รอบ 95 ใบอนุญาตแรก เคาะราคาอยู่ที่ 43,454 ล้านบาท คิดเป็น 270% ของมูลค่าคลื่น ส่วนใบอนุญาตที่ 2  เคาะราคาเพิ่มอยู่ที่ 45,064 ล้านบาท คิดเป็น 280% ของมูลค่าคลื่น ทำให้ยอดรวมรายได้เข้ารัฐแล้ว 88,518 ล้านบาท

รอบที่96 ใบอนุญาตแรก มีผู้เสนอราคาเพิ่ม 1 ราย ราคามาอยู่ที่ 43,776 ล้านบาท คิดเป็น 272% ของมูลค่าคลื่น ขณะใบอนุญาตที่ 2 มีผู้เสนอราคาเพิ่ม 2 ราย ทำให้ราคามาอยู่ที่ 45,386 ล้านบาท คิดเป็น 282% ของมูลค่าคลื่น รวม 2 ใบอนุญาต มีรายได้เข้ารัฐ 89,162 ล้านบาท

ต่อมา การประมูลรอบที่ 97 เมื่อเวลา 02.15 น.วันที่ 17 ธ.ค. ใบอนุญาตแรก มีผู้เสนอราคาเพิ่ม 1 ราย ทำให้ราคาขึ้นอยู่ที่ 44,098 ล้านบาท คิดเป็น 274% ของมูลค่าคลื่น ส่วนใบอนุญาตที่ 2 มีผู้เสนอราคาเพิ่ม 2 ราย ทำให้ราคาขึ้นไปอยู่ที่ 45,708 ล้านบาท คิดเป็น 284% ของมูลค่าคลื่น รวม 2 ใบอนุญาต 89,806 ล้านบาท

NjpUs24nCQKx5e1D7r6ui9E93aFyfmd851Cq6qFSK7p

 

ต่อด้วย รอบ 98 ใบอนุญาตแรก มีผู้เสนอราคาเพิ่ม1 ราย ทำให้ราคาไปอยู่ที่ 44,420 ล้านบาท ใบอนุญาตที่ 2 มีผู้เสนอราคาเพิ่ม 3ราย 46,030 รวม 2 ใบอนุญาต อยู่ที่ 90,450ล้านบาท

รอบ 99 ใบอนุญาตแรก มีผู้เสนอราคาเพิ่ม1 ราย ทำให้ราคาอยู่ที่ 44,742 ล้านบาท ขณะใบอนุญาตที่ 2 มีผู้เสนอราคาเพิ่ม 2ราย ทำให้ราคามาอยู่ที่46,352 ล้านบาท รวม 2 ใบอนุญาต 91,094 ล้านบาท

ครบรอบที่ 100 ใบอนุญาตแรก มีผู้เสนอราคาเพิ่ม1 ราย ทำให้ราคาอยู่ที่ 45,054 ล้านบาท ขณะใบอนุญาตที่ 2 มีผู้เสนอราคาเพิ่ม 2 ราย ทำให้ราคามาอยู่ที่ 46,674 ล้านบาท รวม 2 ใบอนุญาต 91,738 ล้านบาท

รอบที่ 101ใบอนุญาตแรก มีผู้เสนอราคาเพิ่ม1 ราย ทำให้ราคาอยู่ที่ 45,386 ล้านบาท ขณะใบอนุญาตที่ 2 มีผู้เสนอราคาเพิ่ม 2 ราย ทำให้ราคามาอยู่ที่ 46,996 ล้านบาท รวม 2 ใบอนุญาต 92,382ล้านบาท

NjpUs24nCQKx5e1D7r6ui9E93aFyfmhtN92B5DaLYK0

ขณะที่ การเคาะราคารอบ102 ใบอนุญาตแรก มีผู้เสนอราคาเพิ่ม1 ราย ทำให้ราคาอยู่ที่ 45,708 ล้านบาท ขณะใบอนุญาตที่ 2 มีผู้เสนอราคาเพิ่ม 2 ราย ทำให้ราคามาอยู่ที่ 47,318 ล้านบาท รวม 2 ใบอนุญาต 93,026 ล้านบาท

รอบ 103 ใบอนุญาตแรก ก็ยังมีผู้เสนอราคาเพิ่มอยู่ที่ 1 ราย ทำให้ราคามาอยู่ที่ 46,030 ล้านบาท ขณะใบอนุญาตที่ 2 มีผู้เสนอราคาเพิ่ม 2 ราย สู้กันอยู่เช่นเดิม แบบไม่มีใครยอมใคร ทำให้ราคามาอยู่ที่ 47,640 ล้านบาท รวม 2 ใบอนุญาต 93,670 ล้านบาท

รอบที่104 ใบอนุญาตแรก ก็ยังมีผู้เสนอราคาเพิ่มอยู่ที่ 1 ราย ทำให้ราคามาอยู่ที่ 46,352  ล้านบาท ขณะใบอนุญาตที่ 2 มีผู้เสนอราคาเพิ่ม 2 ราย สู้กันอยู่เช่นเดิม แบบไม่มีใครยอมใคร ทำให้ราคามาอยู่ที่ 47,962 ล้านบาท รวม 2 ใบอนุญาต 94,314 ล้านบาท เฉลี่ย 4,715.70 ล้าน/MHz

NjpUs24nCQKx5e1D7r6ui9E93aFyfmlM8j7UGLEDCkj

ผ่านมา 44 ชั่วโมง! เคาะราคารอบที่ 105 ใบอนุญาตแรก มีผู้เสนอราคาเพิ่ม 1 ราย ราคาอยู่ที่ 46,674 ล้านบาท ใบอนุญาตที่ 2 มีผู้เสนอราคาเพิ่ม 2 ราย ราคาอยู่ที่ 48,284 ล้านบาท รวม 2 ใบอนุญาต 94,958 ล้านบาท

รอบ 106 ใบอนุญาตแรก มีผู้เสนอราคาเพิ่ม 1 ราย ราคาอยู่ที่ 46,996 ล้านบาท ใบอนุญาตที่ 2 มีผู้เสนอราคาเพิ่ม 2 ราย ราคาอยู่ที่ 48,606 ล้านบาท รวม 2 ใบอนุญาต 95,602 ล้านบาท

มาถึง รอบ 107 ใบอนุญาตแรก มีผู้เสนอราคาเพิ่ม 1 ราย ราคาอยู่ที่ 47,318  ล้านบาท ใบอนุญาตที่ 2 มีผู้เสนอราคาเพิ่ม 2 ราย ราคาอยู่ที่ 48,928 ล้านบาท รวม 2 ใบอนุญาต 96,246 ล้านบาท คิดเป็น 299%  ของมูลค่าคลื่น

รอบที่ 108 ใบอนุญาตแรก มีผู้เสนอราคาเพิ่ม 1 ราย ราคาอยู่ที่47,640 ลบ. ล้านบาท ใบอนุญาตที่ 2 มีผู้เสนอราคาเพิ่ม เหลือ1 ราย ราคาอยู่ที่ 49,250 ล้านบาท รวม 2 ใบอนุญาต ราคาอยู่ที่ 96,890 ล้านบาท

ทั้งนี้ ตามกฎการประมูลของ กสทช. หากการประมูลยังไม่สิ้นสุด จะมีการพักการประมูลชั่วคราวหลังการประมูลรอบที่ 108 เวลา 06.00 น. ที่ผ่านมา ก่อนจะเริ่มประมูลรอบที่ 109 ในเวลา 09.00 น. ของวันที่ 18 ธ.ค. 2558

 

ขอบคุณที่มา    http://www.thairath.co.th/content/550136#

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *