แรงงานต่างด้าวขาดแคลนหนัก สภาอุตฯตรัง ติวเข้มเถ้าแก่รับมือ

558000008496501

ภาคการผลิตกุมขมับ เจอปัญหาขาดแคลนคนงานในระดับผู้ใช้แรงงานอย่างหนัก “สภาอุตฯตรัง” ติวเข้มผู้ประกอบการรับมือวิกฤตแรงงานต่างด้าว หลังพบนายหน้าบางกลุ่มถือโอกาสหลอกลวง บิดเบือนข้อมูลต่อนายจ้าง หวั่นทำผิดกฎหมายแรงงาน ขณะที่จังหวัดเตือนให้จดทะเบียนแรงงานต่างด้าวให้ถูกต้อง หากเกินกำหนดจะถูกดำเนินคดีหนัก

นายอดิศร ตันเองชวน ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง เปิดเผย “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า ปัจจุบันผู้ประกอบการประสบปัญหาอุปสรรคมากมายทั้งการชะลอตัวของเศรษฐกิจในประเทศและในระดับโลก การกีดกันทางการค้า การขาดแคลนแรงงานและอื่น ๆ โดยเฉพาะปัญหาที่ผู้ประกอบการหรือสถานประกอบการในจังหวัดตรังพบอยู่ตลอดเวลา คือ การขาดแคลนแรงงานในระดับผู้ใช้แรงงานเป็นอย่างมาก

14482577711448423556l

 

นายอดิศร ตันเองชวน

ทั้งนี้ ปัญหาดังกล่าวทำให้ผู้ประกอบการจำเป็นต้องใช้แรงงานต่างด้าวเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ โดยเฉพาะแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้าน ขณะเดียวกันปัจจุบันพบว่าแรงงานต่างด้าวที่มาทำงานในสถานประกอบการ มีพฤติกรรมเปลี่ยนนายจ้าง ย้ายสถานที่ทำงาน และเดินทางกลับประเทศ นอกจากนั้นยังละเลยต่อการปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานอยู่ตลอดเวลา ทำให้สถานประกอบการต่าง ๆ ขาดแคลนแรงงานอย่างต่อเนื่องและมากขึ้นเรื่อย ๆ

“จากปัญหาดังกล่าวจึงทำให้ผู้ประกอบการต้องจัดหาแรงงานอยู่ตลอดเวลา ทำให้มีกลุ่มตัวแทนหรือนายหน้าบางกลุ่มถือโอกาสหลอกลวง หรือให้ข้อมูลที่บิดเบือนความจริงต่อนายจ้างและผู้ที่มาทำงานในสถานประกอบการ ทำให้เกิดการกระทำผิดกฎหมายแรงงาน หรือเข้าข่ายผิด พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการปฏิบัติของนายจ้าง ตัวแทนนายจ้าง ตัวแทนลูกจ้าง และลูกจ้างในสถานประกอบการ”

นายอดิศรกล่าวว่า สภาอุตสาหกรรมจังหวัดตรังและหน่วยงานภาคเอกชนเล็งเห็นถึงความสำคัญในเรื่องดังกล่าว จึงจัดให้มีโครงการสัมมนาความรู้และแนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ขึ้นเมื่อเร็วๆนี้ซึ่งจังหวัดตรังจะเป็นจังหวัดนำร่องที่จะทำให้ผู้ประกอบการได้รับความรู้และร่วมมือปฏิบัติตามแนวทางที่ถูกต้องตามพ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์อย่างเคร่งครัดต่อไป

ด้านนายสุธรรมบัวแก้วจัดหางานจังหวัดตรังเปิดเผยว่า มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2558 กำหนดให้แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (เมียนมา ลาว กัมพูชา) ในกิจการประมงทะเลมาจดทะเบียน ณ ศูนย์บริการจดทะเบียนต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ (One stop service) ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันดำเนินการ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน-29 มิถุนายน 2558 แล้ว

อย่างไรก็ตาม เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานประมงทะเล ทางสำนักงานจัดหางานจังหวัดตรังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้เปิดจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวดังกล่าว รอบที่ 2 ณ ศูนย์ประสานงานแรงงานประมงทะเล ด้านหลังที่ว่าการอำเภอกันตัง โดยจะเปิดจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 และวันที่ 2, 9, 16, 23 ธันวาคมนี้ ส่วนปี 2559 จะเปิดจดทะเบียนในวันที่ 6 , 13, 20 มกราคม และระหว่างวันที่ 27-30 มกราคม 2559

“ขอให้นายจ้างนำแรงงานต่างด้าวในกิจการประมงทะเลมาขึ้นทะเบียน หากพ้นกำหนดจะมีความผิดตาม พ.ร.บ.การทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2551 นายจ้างต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ 10,000-100,000 บาทต่อการจ้างแรงงานต่างด้าว 1 คน ส่วนแรงงานต่างด้าวจะมีความผิดจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับตั้งแต่ 2,000-100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ” นายสุธรรมกล่าว

ขอบคุณที่มา    http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1448257771#

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *