ครม.ผ่าน 3 พ.ร.ก.ปรับโครงสร้างการบิน ฉลุยกฎหมายแก้ใบแดงไอซีเอโอ เล็งตั้งองค์กรตามเครื่องบินตก

ครม.ผ่าน 3 พ.ร.ก.ปรับโครงสร้างการบิน ฉลุยกฎหมายแก้ใบแดงไอซีเอโอ เล็งตั้งองค์กรตามเครื่องบินตก

พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบแนวทางการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรการบินพลเรือน ตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (สลน.) เสนอ โดยให้ออกพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) 3 ฉบับ ได้แก่ พ.ร.ก.การบินพลเรือนแห่งประเทศไทย พ.ร.ก.แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเดินอากาศปี 2497 และ พ.ร.ก.แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 รวมทั้งร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ เป็นกรมท่าอากาศยาน กระทรวงคมนาคม เพื่อผลักดันให้การแก้ไขกฎหมายรวดเร็ว และเป็นที่ยอมรับขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ไอซีเอโอ) ให้ได้ เพราะหากใช้กระบวนการออกเป็นพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) อาจต้องใช้เวลานานไม่น้อยกว่า 3 เดือน

“จากการตรวจสอบมาตรฐานการบินพลเรือนของไอซีเอโอ พบว่า มีข้อบกพร่องเกี่ยวกับความปลอดภัยด้านการบินพลเรือนและมีองค์กรกำกับดูแลที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานสากล เพราะไม่ได้แยกบทบาทผู้กำกับดูแลและผู้ปฏิบัติให้ชัดเจน จึงต้องมีการปรับปรุงรูปแบบโครงสร้างและอำนาจหน้าที่ขององค์กรด้านการบินพลเรือนใหม่”

โดยแนวทางการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรฯกำหนดให้กระทรวงคมนาคมเป็นหน่วยงานด้านนโยบาย มีบทบาทกำหนดนโยบายด้านการบินพลเรือนของประเทศโดยรวมเท่านั้น ขณะเดียวกันให้มีการจัดตั้งสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ขึ้นมาเพื่อเป็นหน่วยงานหลักในการกำกับดูแลกิจการการบินของประเทศ แปลงสภาพกรมการบินพลเรือนเป็นกรมท่าอากาศยาน ทั้งนี้ สลน.มีข้อสังเกตเพิ่มเติมว่า ควรมีการวางแผนจัดสรรกำลังบุคลากรและพัฒนาบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านการบินพลเรือนและแผนการงบประมาณให้สอดคล้องกับอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานที่ปรับปรุงใหม่ด้วย เพื่อให้การบินพลเรือนของประเทศเป็นมาตรฐานสากลและไม่เป็นภาระต่องบประมาณของประเทศในระยะยาว นอกจากนี้ จะมีการจัดตั้งองค์กรเพื่อค้นหาอากาศยานกรณีเกิดอุบัติเหตุตก เป็นการเฉพาะ แต่ยังไม่สามารถสรุปได้ว่าจะเป็นหน่วยงานใด ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้ไปหารือต่อไป

ขอบคุณที่มา: http://www.thairath.co.th/content/527194

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *