ชง ครม.เคาะงบลงทุนรัฐวิสาหกิจ

ชง ครม.เคาะงบลงทุนรัฐวิสาหกิจ

ผู้สื่อข่าวรายงานจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ว่า สศช.ได้เสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้ (22 ก.ย.) เห็นชอบกรอบงบประมาณของรัฐวิสาหกิจประจำปีงบประมาณ 2559 โดยมีรัฐวิสาหกิจ 56 แห่ง วงเงินรวม 1,482,112 ล้านบาท และวงเงินเบิกจ่ายลงทุน 593,167 ล้านบาทประกอบด้วย กรอบการลงทุนตามภารกิจปกติและโครงการต่อเนื่องวงเงิน 1,182,112 ล้านบาท มีวงเงินเบิกจ่ายลงทุน 533,167 ล้านบาท และกรอบการลงทุนเพิ่มเติมระหว่างปี 300,000 ล้านบาท มีวงเงินเบิกจ่ายลงทุน 60,000 ล้านบาท

ทั้งนี้ สศช.ได้เสนอให้กำหนดเป้าหมายให้รัฐวิสาหกิจเบิกจ่ายลงทุนไม่น้อยกว่า 95% ของกรอบวงเงินอนุมัติเบิกจ่ายลงทุน โดยให้รัฐวิสาหกิจรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานและการเบิกจ่ายลงทุนในปีงบประมาณ 2559 ให้ สศช.รับทราบภายในทุกวันที่ 5 ของเดือน โดยคาดว่าปีงบประมาณ 2559 รัฐวิสาหกิจจะมีกำไรสุทธิ 75,079 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558 คิดเป็น 48.7% พร้อมทั้งประมาณการแนวโน้มการดำเนินงานช่วงปี 2560-2562 คาดว่าจะมีกำไรสุทธิ 295,186 ล้านบาท หรือเฉลี่ยปีละ 98,395 ล้านบาท และการเบิกจ่ายลงทุนรวม 2,509,736 ล้านบาท หรือเฉลี่ยปีละ 836,579 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม สศช.ได้ตั้งข้อสังเกตว่าจากการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจทั้งในช่วงที่ผ่านมาและแนวโน้มในอนาคต โดยเฉพาะรัฐวิสาหกิจประเภทมหาชน จำกัด ที่จดทะเบียนและไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ต้องดำเนินงานภายใต้สถานการณ์ปัจจุบันที่มีการแข่งขันในเชิงธุรกิจมากขึ้น แต่ยังคงต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบเช่นเดียวกับรัฐวิสาหกิจทั่วไป จึงเป็นอุปสรรคต่อความคล่องตัวและความสามารถการแข่งขันทางธุรกิจ ประกอบกับมีรัฐวิสาหกิจที่เป็นบริษัทในเครือหลายแห่งประสบผลขาดทุนสะสมต่อเนื่อง ขาดการกำกับดูแลที่ชัดเจนจากหน่วยงานภาครัฐ

ดังนั้น จึงจำเป็นต้องมีรูปแบบการกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจประเภทบริษัทมหาชน จำกัด ที่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน รวมถึงการกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจที่เป็นบริษัทในเครือด้วย เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น และอยู่บนพื้นฐานการกำกับดูแลเช่นเดียวกับรัฐวิสาหกิจที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐ

ขอบคุณที่มา: http://www.thairath.co.th/content/526935

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *