ค่าไฟฟ้าเดือน พ.ย.-ธ.ค.ลดลง 1.05 สตางค์ สกพ.หมดปัญญาหักดิบใบแจ้งหนี้ 38.22 บาท

ค่าไฟฟ้าเดือน พ.ย.-ธ.ค.ลดลง 1.05 สตางค์ สกพ.หมดปัญญาหักดิบใบแจ้งหนี้ 38.22 บาท

นายวีระพล จิรประดิษฐกุล กรรมการกำกับกิจการพลังงาน (เรคกูเลเตอร์) เปิดเผยว่า เรคกูเลเตอร์ ได้เปิดรับฟังความคิดเห็น การปรับอัตราโครงสร้างค่าไฟฟ้าปี 2558-2560 โดยจะมีผลในบิลค่าไฟ ที่เรียกเก็บกับประชาชนในเดือน พ.ย.-ธ.ค.นี้ ทำให้ประชาชนจ่ายค่าไฟฟ้า รวมทั้งค่าไฟฟ้าฐาน และค่าไฟฟ้าอัตโนมัติ (เอฟที) ลดลง 1.05 สตางค์ต่อหน่วย ซึ่งผลของการลดลงหลักๆ มาจากการปรับแผนการลงทุนของ 3 การไฟฟ้า คือการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ทั้งนี้ จากเดิมมีการกำหนดให้ค่าเอฟที เป็นศูนย์สตางค์ต่อหน่วย เริ่มตั้งแต่บิลค่าไฟฟ้าในเดือน ก.ย. แต่ปรากฏว่า การศึกษาในเรื่องนี้ ยังไม่แล้วเสร็จ จากเดิมที่เอฟทีจะลดลงได้ 3.23 สตางค์ต่อหน่วย ดังนั้นค่าไฟฟ้าฐานใหม่ ก็จะอยู่ที่ 3.73 บาทต่อหน่วยและ ค่าเอฟที จะหายไป จากนั้นเดือน ม.ค.-เม.ย. 2559 ก็จะมาพิจารณาค่าเอฟที ตามต้นทุนเชื้อเพลิงที่แท้จริงใหม่

น.ส.นฤภัทร อมรโฆษิต เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สกพ.) กล่าวว่า วันที่ 16-28 ก.ย.นี้ สกพ. ได้เปิดรับฟังความเห็นการปรับโครงสร้างค่าไฟฟ้าปี 2558 ซึ่งได้ทบทวนแผนการลงทุนของ 3 การไฟฟ้า รวมถึงนโยบายของรัฐ ในการดูแลผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีรายได้น้อย ทำให้โครงสร้างค่าไฟฟ้าใหม่ เมื่อรวมกับค่าเอฟที ลดลงได้ 1.05 สต.ต่อหน่วย ปัจจัยที่ทำให้ลดลงได้ ส่วนหนึ่งมาจากการกำกับดูแลเงินลงทุนที่ต่ำกว่าแผนของการไฟฟ้า 3 แห่ง โดยปี 2554-2556 พบว่าทั้ง 3 แห่ง มีเงินลงทุนที่ต่ำกว่าแผนรวม 25,696 ล้านบาท ทั้งนี้ ในการกำหนดค่าบริการรายเดือน จากการพิจารณาต้นทุนการดำเนินงานของการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายในปี 2556 ซึ่งครอบคลุมกิจกรรมในการอ่านหน่วยเครื่องวัดไฟฟ้า การจัดทำใบแจ้งหนี้ งานเก็บเงิน งานบริการลูกค้า โดยไม่รวมถึงค่าธรรมเนียมที่ผู้ให้บริการชำระเงิน (เคาน์เตอร์เซอร์วิส) แล้ว เห็นควรให้คงอัตราค่าบริการรายเดือน สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าแต่ละประเภทเท่ากับปัจจุบันที่ 38.22 บาทต่อเดือน

ขอบคุณที่มา: http://www.thairath.co.th/content/526929

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *