กอช.เตือน สมาชิกส่งเงินให้ครบ เพื่อรับเงินสมทบเต็มตามสิทธิ์

ahr0cdovl3axlmlzyw5vb2suy29tl21ulzavdwqvodcvndm2odyxlzc3n2i2mmexndy4ote3ymizn2i3zty0ztq2mjhknzy1lmpwzw

ahr0cdovl3axlmlzyw5vb2suy29tl21ulzavdwqvodcvndm2odyxlzc3n2i2mmexndy4ote3ymizn2i3zty0ztq2mjhknzy1lmpwzw

กอช. เตือนสมาชิกส่งเงินสะสมให้ครบ เพื่อรับเงินสมทบเต็มจำนวนตามสิทธิ์ ปี 2559 มั่นใจรอรับบำนาญตลอดชีพเมื่อครบกำหนด พร้อมแจ้งข่าวดี ออมเงินกับ กอช. ยังได้รับการยกเว้นไม่ต้องคำนวณภาษีเงินได้

นายสมพร จิตเป็นธม เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช. กล่าวว่า การออมเงินกับ กอช. สมาชิกสามารถสะสมเงินรวมกันตลอดทั้งปีได้ไม่เกิน 13,200 บาท ซึ่ง กอช. ใช้หลักเกณฑ์การนับตามปีปฏิทินคือเริ่มต้นจากวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี หากสมาชิกมีการสะสมเงินเข้ามา รัฐจะสมทบเพิ่มให้ในรูปแบบขั้นบันไดตามช่วงอายุ (สมาชิกที่มีช่วงอายุ 15-30 ปี สมทบสูงสุด 600 บาท/ปี, ช่วงอายุ 30-50 ปี สมทบสูงสุด 960 บาท/ปี และสำหรับผู้มีอายุ 50 ปีขึ้นไป สมทบสูงสุด 1,200 บาท/ปี) และเมื่อครบกำหนด ทาง กอช. จะจ่ายเงินคืนแก่สมาชิก ซึ่งแบ่งเป็น 2 กรณี คือ

สมาชิกมีเงินสะสมในจำนวนที่มากพอ จะได้รับเป็นเงินบำนาญตลอดชีวิต และกรณีที่สองหากสมาชิกสะสมเงินจำนวนไม่มากพอ จะได้รับเป็นเงินดำรงชีพ คือ กอช. จะจ่ายคืนให้สมาชิกเดือนละ 600 บาท จนกว่าเงินในบัญชีสมาชิกจะหมด อย่างไรก็ดี สำหรับสมาชิกผู้มีสิทธิ์การออมเพียง 10 ปี (สมาชิกผู้ที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป) และมีความประสงค์จะได้รับเงินบำนาญตลอดชีวิต ต้องเร่งมือในการออม สะสมเงินให้เต็มสิทธิ์ จำนวน 13,200 บาท/ปี โดยในปีนี้เหลือเวลาอีกเพียงเดือนเศษเท่านั้น และหากสะสมเช่นนี้ประจำทุกปี การันตีได้ว่าสมาชิกจะได้รับเงินบำนาญตลอดชีพอย่างแน่นอน

 นายสมพร จิตเป็นธม กล่าวเสริมอีกว่า สำหรับสมาชิกวัยทำงานที่ยังต้องเสียภาษีเงินได้นั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีเงินออมกับ กอช. รัฐบาลจึงกำหนดให้เงินได้เท่าที่สมาชิก กอช. จ่ายเป็นเงินสะสมเข้ากองทุน ตลอดจนเงินสมทบและดอกผลที่ได้รับจาก กอช. ให้ถือเป็นเงินได้พึงประเมินที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้อีกด้วย โดยสมาชิกสามารถนำใบแจ้งยอดเงิน (Statement) ที่ได้รับจาก กอช. ใช้เป็นเอกสารหลักฐานในการคำนวณและยื่นเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ในส่วนของใบแจ้งยอดนั้น ทาง กอช. จะดำเนินการจัดส่งให้กับสมาชิกทางไปรษณีย์อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

 

ขอบคุณที่มา        http://money.sanook.com/

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *