CP-AGP จับมือ ตรวจสอบย้อนกลับวัตถุดิบ-ห่วงโซ่อุปทาน สู่การจัดหายั่งยืน

EyWwB5WU57MYnKOuYNy1HL6JBMcG81OMVrRFrS1K2eSZaqNwJFGgWM

EyWwB5WU57MYnKOuYNy1HL6JBMcG81OMVrRFrS1K2eSZaqNwJFGgWM

ซีพี จับมือ AG Processing Inc ผู้นำธุรกิจเกษตรตลาดถั่วเหลืองของอเมริกา ร่วมตรวจสอบย้อนกลับวัตถุดิบตลอดห่วงโซ่อุปทาน ตอกย้ำนโยบายจัดหายั่งยืน สร้างความมั่นคง หวัง สร้างความรับผิดชอบต่อสังคม-สิ่งแวดล้อม…

เมื่อวันที่ 23 ก.พ.ที่ผ่านมา นายสมชาย กังสมุทร กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานคณะผู้บริหาร กลุ่มธุรกิจการค้าวัตถุดิบอาหารสัตว์ เครือเจริญโภคภัณฑ์ กล่าวถึง โครงการความร่วมมือในการพัฒนาระบบการจัดหากากถั่วเหลืองอย่างยั่งยืน ภายใต้แนวความคิด “ร่วมคิด ร่วมสร้าง สู่การเติบโตอย่างยั่งยืน” ว่า โครงการนี้เกิดขึ้น เพื่อแสดงเจตนารมณ์ของบริษัท ในการเดินหน้าตามนโยบายความยั่งยืน ในห่วงโซ่การผลิตในระยะยาวอย่างแท้จริง หลังจากที่บริษัทได้มีการส่งมอบนโยบายและแนวปฏิบัติให้กับคู่ค้าในประเทศ สำหรับคู่ค้าธุรกิจหลักในกลุ่มวัตถุดิบอาหารสัตว์ ประกอบด้วย ปลาป่นและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

NjpUs24nCQKx5e1D8dMZMUC80u398pQqysDmd7y0GQV

นายสมชาย กังสมุทร กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานคณะผู้บริหาร กลุ่มธุรกิจการค้าวัตถุดิบอาหารสัตว์ เครือเจริญโภคภัณฑ์

โครงการความร่วมมือดังกล่าว มีระยะเวลา 3 ปี โดยมีเป้าหมายและแนวทางความร่วมมือหลัก 7 ประการ คือ 1.ความร่วมพัฒนาระบบตรวจสอบย้อนกลับตลอดห่วงโซ่อุปทาน 2.ร่วมจัดทำมาตรการและแนวทางการกำกับดูแลด้านแรงงานและสิทธิมนุษยชน ให้สอดคล้องกับกฎหมายภายในประเทศที่มีการดำเนินธุรกิจ 3.ร่วมพัฒนากระบวนการบริหารจัดการเพื่อทำให้แน่ใจว่าแหล่งเพาะปลูกต้องไม่มีการบุกรุกทำลายป่า 4.มีแผนการส่งเสริมเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง 5.แลกเปลี่ยนรายละเอียดการพัฒนาความยั่งยืนตลอดห่วงโซ่อุปทาน 6.ร่วมประเมินความท้าทายและหาแนวทางแก้ไขสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนและเติบโตอย่างต่อเนื่อง และ 7.ร่วมกันสนับสนุนการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมตลอดห่วงโซ่อุปทาน

“ความร่วมมือกับคู่ค้ากันในครั้งนี้ จะช่วยสนับสนุนธุรกิจของทั้ง 2 ฝ่ายให้มีความมั่นคงมากขึ้น ทั้งในด้านการตลาดและแหล่งที่มาของวัตถุดิบของเครือเจริญโภคภัณฑ์บนพื้นฐานความถูกต้องตามกฏหมาย ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาแรงงาน การบุกรุกพื้นที่ป่า และการทำลายสิ่งแวดล้อม” นายสมชาย กล่าว

ด้าน นายเครก พีทีก ผู้แทนของเอจี โพรเซสซิ่ง อิงค์ หรือ AGP ผู้นำธุรกิจเกษตรตลาดถั่วเหลืองของสหรัฐอเมริกา กล่าวด้วยว่า ความร่วมมือในครั้งนี้ นับเป็นการเริ่มต้นที่ดีของการสร้างยั่งยืนในห่วงโซ่การผลิต ทั้งเกษตรกร สิ่งแวดล้อม และผู้บริโภคในระยะยาว.

 

ขอบคุณที่มา     http://www.thairath.co.th/

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *