แบงก์ชาติ ยัน ธนบัตรปัจจุบันยังใช้ได้ ไม่มีกำหนด

untitled-6

untitled-6

         ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย แจง ประชาชนอย่าเพิ่งกังวลไป ยืนยันธนบัตรปัจจุบันยังใช้ได้ ไม่มีกำหนด ส่วนธนบัตรแบบใหม่ ต้องได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตก่อนเริ่มกระบวนการผลิต

          วันที่ 19 ตุลาคม 2559 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายวิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ชี้แจงเกี่ยวกับธนบัตรที่ใช้หมุนเวียนอยู่ในปัจจุบันว่า ยังสามารถใช้ชําระหนี้ได้ตามกฎหมายโดยไม่มีกําหนด ขอให้ประชาชนอย่าเพิ่งกังวลไป เพราะแม้จะออกธนบัตรแบบใหม่ในอนาคต ประชาชนก็ยังสามารถใช้ธนบัตรแบบเดิมร่วมกับธนบัตรแบบใหม่ได้ต่อไป

          ทั้งนี้ในส่วนของการออกธนบัตรแบบใหม่นั้น ต้องได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตก่อนที่จะเริ่มกระบวนการผลิต ซึ่งเมื่อถึงเวลาที่จะมีธนบัตรแบบใหม่ออกใช้ ทาง ธปท. จะประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบล่วงหน้าโดยทั่วกัน

 

ขอบคุณที่มา       http://money.kapook.com/

กสท.เรียกผู้ประกอบการหารือแนวทางปฏิบัติ

ahr0cdovl3axlmlzyw5vb2suy29tl21ulzavdwqvoduvndi4nzi5lzcznzazns0wms5qcgc

ahr0cdovl3axlmlzyw5vb2suy29tl21ulzavdwqvoduvndi4nzi5lzcznzazns0wms5qcgc

กสท. เรียกผู้ประกอบการโทรทัศน์ การซักซ้อมแนวปฏิบัติการ การออกอากาศของสถานีโทรทัศน์เกี่ยวกับการสวรรคตและพระราชพิธี

พันเอก ดร.นที ศุกลรัตน์ เป็นประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ หรือ กสท. ได้จัดประชุมกับผู้ประกอบการโทรทัศน์ เรื่อง การซักซ้อมแนวปฏิบัติการการออกอากาศของสถานีโทรทัศน์ โดยจะชี้แจงแนวทางการออกอากาศของสถานีวิทยุโทรทัศน์ และสถานีวิทยุกระจายเสียง แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กรณี พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร เสด็จสวรรคต โดยจะแจ้งความเข้าใจในการเผยแพร่รายการที่แสดงถึงความรื่นเริง และความเหมาะสม ของการเผยแพร่รายงานของสถานีวิทยุกระจายเสียงและสถานีโทรทัศน์ ตารางการถ่ายทอดสดพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และรายชื่อผู้ได้รับอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ซึ่งประกอบด้วยดิจิทัลและรายเดิม ทั้งนี้ หลังการประชุมเสร็จสิ้นจะมีการแถลงข่าวอีกครั้ง

 

ขอบคุณที่มา       http://money.sanook.com/

ส.อ.ท.ลงนามความร่วมมือสู่อุตสาหกรรม4.0

ahr0cdovl3aylmlzyw5vb2suy29tl21ulzavdwqvoduvndi4nzaxlzcznjk5oc0wmi5qcgc

ahr0cdovl3aylmlzyw5vb2suy29tl21ulzavdwqvoduvndi4nzaxlzcznjk5oc0wmi5qcgc

ส.อ.ท. ลงนามความร่วมมือมาตรฐานสากลพัฒนาสู่ยุตอุตสาหกรรม 4.0 ตั้งเป้าปี 2025 พัฒนา SMEs เชื่อมการผลิตโลก

นายเจน นำชัยศิริ ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวภายหลังร่วมลงนามความร่วมมือด้านมาตรฐานสากลที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในภาคอุตสาหกรรม 4.0 ร่วมกับบริษัท ทูฟ นอร์ด ประเทศไทย (จำกัด) ว่า การลงนามครั้งนี้จะช่วยให้ผู้ประกอบการนำองค์ความรู้และประสบการณ์มาใช้วางแผนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้เหมาะสมกับบริบททางธุรกิจ โดยไทยควรใช้ข้อได้เปรียบด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่มีความพร้อมมาขับเคลื่อนกระบวนการผลิต ซึ่งจะช่วยให้ไทยหลุดพ้นประเทศกับดักรายได้ปานกลาง และลดการจ้างแรงงานต่างด้าว ซึ่ง ส.อ.ท. ตั้งเป้าพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ไทยจำนวนมากให้สามารถยกระดับเข้าสู่ยุตอุตสาหกรรม 4.0 ภายในปี 2025 เพื่อเข้าสู่ห่วงโซ่การผลิตของตลาดโลก โดยต้องเริ่มจากการพัฒนาบุคลากร 3 ด้าน ได้แก่ ผู้สร้างเครื่องจักร ผู้เชื่อมโยงระบบและกระบวรการผลิต และผู้ดูแลระบบเพื่อควบคุมการทำงานให้มีประสิทธิภาพ โดยจะยกระดับพัฒนานำเทคโนโลยี และนวัตกรรม พัฒนาสร้างความรู้ให้กับผู้ประกอบการมากขึ้น

ทั้งนี้ ปัจจุบันผู้ประกอบการไทยส่วนใหญ่ ร้อยละ 70 ยังอยู่ในยุคอุตสาหกรรม 2.0 – 2.5 คือ มีการใช้เครื่องจักร แต่ยังไม่ใช้หุ่นยนต์ในกระบวนการผลิต และร้อยละ 20 อยู่ในยุคอุตสาหกรรม 3.0 มีการใช้หุ่นยนต์ในกระบวนการผลิตเล็กน้อย ขณะที่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 มีเพียงร้อยละ 1-2 เท่านั้น ส่วนใหญ่เป็นโรงงานที่มีบริษัทแม่อยู่ในต่างประเทศ

 

ขอบคุณที่มา     http://money.sanook.com/

คมนาคมวางโครงข่ายรับระบบรถไฟฟ้าอนาคต

ahr0cdovl3axlmlzyw5vb2suy29tl21ulzavdwqvoduvndi4njg5lzcznjk5ny0wms5qcgc

ahr0cdovl3axlmlzyw5vb2suy29tl21ulzavdwqvoduvndi4njg5lzcznjk5ny0wms5qcgc

กระทรวงคมนาคม เตรียมแผนวางโครงข่ายคมนาคมของ ร.ฟ.ท. รองรับระบบรถไฟฟ้าในอนาคต

นายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวภายหลัง เป็นประธานประชุมการติดตั้งระบบโครงข่ายคมนาคมของการรถไฟแห่งประเทศไทย ว่า เป็นการประชุมตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี เรื่อง การวางระบบเคเบิ้ล แต่ไฟเบอร์ออปติคของการรถไฟแห่งประเทศไทย ซึ่งท่านนายกฯ ต้องการอยากจะให้มีการบูรณาการทำงานร่วมกันระหว่างกระทรวงพลังงาน สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสัมคม โดยทางกระทรวงการคลังได้มอบหมายให้พิจารณาในภาพใหญ่ว่า การวางโครงข่ายไฟเบอร์ออปติคที่กำลังดำเนินในโครงการระบบรางและการติดต่อสื่อสารรองรับการสื่อสัญญาณระหว่างสถานีและพนักงานขับที่จะรองรับระบบรถไฟฟ้าในอนาคตนั้นทับซ้อนกับหน่วยงานอื่นหรือไม่

อย่างไรก็ตาม จากการหารือเบื้องต้นยังไม่พบพื้นที่ใดซ้ำซ้อน โดยจากนี้การรถไฟฯ จะรวบรวมข้อเสนอแนะและนำเสนอสภาพัฒน์ฯ ภายในวันศุกร์นี้หรืออย่างช้าในวันอังคารหน้าเพื่อที่จะนำข้อมูลไปบูรณาการและนำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

 

ขอบคุณที่มา      http://money.sanook.com/

บล.ไอร่าคาดหุ้นไทยวันนี้มีโอกาสปรับขึ้น

ahr0cdovl3aylmlzyw5vb2suy29tl21ulzavdwqvoduvndi4njyxlzcznjk1os0wms5qcgc

ahr0cdovl3aylmlzyw5vb2suy29tl21ulzavdwqvoduvndi4njyxlzcznjk1os0wms5qcgc

บล.ไอร่า คาด หุ้นยัง sideway มีโอกาสปรับขึ้น หลังกองทุนซื้อสุทธิอีกกว่า 13,500 ล้านบาท

นักวิเคราะห์ บล.ไอร่า เปิดเผยแนวโน้มการลงทุนในตลาดหุ้นไทยวันนี้ (17 ต.ค.) ว่า ทิศทางตลาดยัง Sideway คาดยังมีโอกาสปรับขึ้น ภายใต้การกลับเข้ามาซื้อสุทธิของกองทุนฯ ล่าสุด อีกกว่า 13,500 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม การปรับขึ้นอาจเป็นไปอย่างจำกัด หลังดัชนีปรับขึ้นแรงเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา ขณะที่เงินบาทล่าสุดเช้านี้ อ่อนค่าลงเล็กน้อย โดยเคลื่อนไหวบริเวณ 35.37 – 35.39 บาท จากวันก่อนหน้า ที่ 35.33 บาท

ด้านปัจจัยต่างประเทศ Sentiment เป็นบวกจากตัวเลขเศรษฐกิจล่าสุดของสหรัฐฯ ที่สดใส และถ้อยแถลงของประธานเฟดที่ส่งสัญญาณยังใช้นโยบายเชิงรุกเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของสหรัฐฯ อย่างไรก็ตาม คาดยังมีความไม่แน่นอนและคาดสร้างความผันผวนให้ภาพรวมตลาดฯ ภายใต้ประเด็นเดิม จากการพิจารณาขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟด ซึ่งจากรายงานการประชุมของเฟด สะท้อนว่ามีโอกาสสูงที่จะขึ้นดอกเบี้ยใน ธ.ค. และราคาน้ำมันที่คาดมีความผันผวน ภายใต้ความไม่มั่นใจว่ากลุ่มผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่ จะสามารถลดปริมาณผลิตลง เพื่อรักษาเสถียรภาพของราคาน้ำมัน ซึ่งตัวเลขการผลิตของกลุ่ม OPEC ล่าสุดเมื่อเดือน ก.ย. ยังอยู่ในระดับสูงสุดในรอบ 8 ปี

 

ขอบคุณที่มา       http://money.sanook.com/

ตลาดหุ้นปิดพุ่งขึ้น 64.79 ซื้อขายเกินแสนล้านเป็นวันที่ 3 ติดต่อกัน

ahr0cdovl3axlmlzyw5vb2suy29tl21ulzavdwqvoduvndi4mji5l21vbje0mta1otiuanbn

ahr0cdovl3axlmlzyw5vb2suy29tl21ulzavdwqvoduvndi4mji5l21vbje0mta1otiuanbn

การซื้อขายหลักทรัพย์ในวันศุกร์ที่ 14 ต.ค. 59 ปิดตลาดดัชนีปรับตัวสูงขึ้น 64.79 จุด ดัชนีปิดที่ 1,477.61 จุด มูลค่าการซื้อขาย 105,761.63 ล้านบาทเป็นมูลค่าการซื้อขายเกิน1 แสนล้านบาทเป็นวันที่ 3 ติดต่อกัน

บรรยากาศการซื้อขายหลักทรัพย์ ของตลาดหลักทรัพย์ในวันศุกร์ที่ 14 ต.ค. 59 มีการซื้อขายค่อนข้างคึกคัก ดัชนีร้อนแรงปรับตัวขึ้น 64.79 จุด หรือ 4.59 % ดัชนีปิดที่ 1,477.61 จุด มูลค่าการซื้อขายสูงถึง 105,761.63 ล้านบาท เป็นมูลค่าการซื้อขายที่สูงระดับแสนล้านบาทต่อวันเป็นวันที่ 3 ติดต่อกัน

สำหรับหลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายสูงสุด 5 อันดับคือ

1. AOT ปรับขึ้น 32.00 บาท 2. BANPU ปรับขึ้น 0.80 บาท 3. KBANK ปรับขึ้น2.50 บาท . SCB ปรับขึ้น 7.00 บาท และ 5. PTT ปรับขึ้น 15.00 บาท

 

ขอบคุณที่มา         http://money.sanook.com/

ทอท.เข้มปลอดภัยท่าอากาศยานทั้ง6แห่ง

ahr0cdovl3aylmlzyw5vb2suy29tl21ulzavdwqvoduvndi3mdmzlzcznty0ni0wms5qcgc

ahr0cdovl3aylmlzyw5vb2suy29tl21ulzavdwqvoduvndi3mdmzlzcznty0ni0wms5qcgc

ทอท.เพิ่มความเข้มงวดความปลอดภัยท่าอากาศยาน 6 แห่ง ขอความร่วมมือผู้โดยสารปฏิบัติตามมาตรการ

นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. เปิดเผยว่า ล่าสุดท่าอากาศยาน 6 แห่งของประเทศไทยในความดูแลของทอท.ได้เพิ่มความเข้มงวดมาตรการรักษาความปลอดภัย ซึ่งปัจจุบันใช้มาตรการการรักษาความปลอดภัย ระดับ 3 หลังจากที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้สั่งการให้ทุกพื้นที่ให้เฝ้าระวังการก่อวินาศกรรมและการลอบวางระเบิดสถานที่เชิงสัญลักษณ์ และสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญนั้น นอกจากนี้ ได้กำชับให้เจ้าหน้าที่เข้มงวดการปฏิบัติตามมาตรการรักษาความปลอดภัยเฝ้าติดตามด้านการข่าว และประเมินสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนเพิ่มวงรอบของทุกส่วนงานรักษาความ รวมทั้งการออกบัตรอนุญาตบุคคลและยานพาหนะ ยกเลิกการจอดรถหน้าชานชาลาทุกประเภท งดออกบัตรอำนวยความสะดวกทุกประเภท และเฝ้าระวังด้วยกล้องวงจรปิด (CCTV) ตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมทั้งตรวจสอบการทำงานของ CCTV และได้ประสานขอความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อจัดชุดตรวจผสมออกสุ่มตรวจในจุดล่อแหลม

อย่างไรก็ตาม ทอท.ขอความร่วมมือผู้โดยสารและผู้ใช้บริการท่าอากาศยานปฏิบัติตามมาตรการการรักษาความปลอดภัยของท่าอากาศยาน เพื่อให้การบริการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และหากพบเห็นเหตุการณ์ผิดปกติ สิ่งของต้องสงสัย หรือบุคคลที่มีพฤติกรรมน่าสงสัย ขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย หรือเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน

 

ขอบคุณที่มา      http://money.sanook.com/

ครม.เคาะงบช่วยน้ำท่วม2.2พันล.เกษตรกร3000บ./ครัวเรือน

ahr0cdovl3aylmlzyw5vb2suy29tl21ulzavdwqvoduvndi3mdi5lzcznty1mc0wms5qcgc

ahr0cdovl3aylmlzyw5vb2suy29tl21ulzavdwqvoduvndi3mdi5lzcznty1mc0wms5qcgc

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร เผย ครม.เคาะงบเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบน้ำท่วม วงเงินรวม 2,200 ล้านบาท จ่ายครัวเรือนละ 3,000 บาท ชดเชยดอกเบี้ย 300 ล้านบาท เพิ่มเติมจาก ก.มหาดไทย

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีว่า ที่ประชุมได้มีการอนุมัติงบประมาณวงเงิน 2,200 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ประสบอุทกภัย ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2559 เป็นต้นมา ผ่าน 3 มาตรการ ได้แก่ การจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรครัวเรือนละ 3,000 บาท จำนวนกว่า 6 แสนครัวเรือน รวมเป็นเงิน 1,900 ล้านบาท มาตรการในการชะลอหนี้ให้แก่เกษตรกร โดยรัฐบาลจะเป็นผู้รับภาระดอกเบี้ยวงเงิน 300 ล้านบาท มาตรการฟื้นฟูพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วม ซึ่งจะเป็นวงเงินงบประมาณปกติของกระทรวงเกษตรฯ ในการช่วยเหลือเกษตรกร

อย่างไรก็ตาม สำหรับมาตรการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะเป็นมาตรการช่วยเหลือเพิ่มเติม นอกเหนือจากงบประมาณช่วยเหลือของกระทรวงมหาดไทย

 

ขอบคุณที่มา      http://money.sanook.com/

คปภ. คุมเข้มขายประกันผ่านแบงก์

ahr0cdovl3axlmlzyw5vb2suy29tl21ulzavdwqvoduvndi3mdaxlzczntyxmc0wms5qcgc

ahr0cdovl3axlmlzyw5vb2suy29tl21ulzavdwqvoduvndi3mdaxlzczntyxmc0wms5qcgc

คปภ. กำหนดกรอบขายประกันผ่านแบงก์ ย้ำ ผู้ขายต้องระบุชัดเจนว่าเป็นประกันหรือเงินฝาก ขณะที่สมาคมธนาคารไทย ยืนยัน จะปรับปรุงการขายให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์

นายชูฉัตร ประมูลผล รองเลขาธิการด้านตรวจสอบ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย หรือ คปภ. แถลงข่าวร่วมกับสมาคมธนาคารไทยเกี่ยวกับข้อแนะนำในการซื้อขายประกันผ่านธนาคาร ว่า ปัจจุบันช่องทางการขายประกันภัยผ่านทางธนาคารได้รับความนิยม โดยเฉพาะประกันชีวิต ที่ขณะนี้เบี้ยประกันชีวิตรับรวมผ่านช่องทางธนาคาร ณ สิ้นเดือนมิถุนายน มีจำนวน 123,418 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 45.36 ของการขายรวมทุกช่องทาง ขยายตัวร้อยละ 6.7 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน

อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมายังได้รับร้องเรียนจากประชาชนว่าเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย ดังนั้น คปภ. จึงได้หารือร่วมกับสมาคมธนาคารไทย เพื่อกำหนดกรอบและควบคุมการเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยผ่านทางธนาคารให้เป็นไปตามประกาศที่กำหนด ซึ่งธนาคารไทย ยืนยันว่าจะปรับปรุงคุณภาพการขาย โดยจะแยกพื้นที่การเสนอขายกรมธรรม์ออกจากเคาน์เตอร์ธนาคารรับฝากเงิน และในฐานะนายหน้าประกันภัย คปภ. ย้ำว่า คปภ. สามารถลงโทษบริษัทประกันภัยที่ไม่ปฏิบัติตามประกาศ ตั้งแต่การสั่งให้หยุดรับประกันไปจนถึงขั้นร้ายแรงหากพบว่ามีความผิดก็สามารถยึดใบอนุญาตการประกอบธุรกิจประกันภัยได้

 

ขอบคุณที่มา      http://money.sanook.com/

รฟม.ยกระดับความปลอดภัยตามคำเตือนสตช.

ahr0cdovl3aylmlzyw5vb2suy29tl21ulzavdwqvoduvndi2otgxlzczntywmi0wms5qcgc

ahr0cdovl3aylmlzyw5vb2suy29tl21ulzavdwqvoduvndi2otgxlzczntywmi0wms5qcgc

รฟม. เพิ่มความเข้มงวดตามคำเตือนภัยของ สตช. เตรียมแผนป้องกัน ยกระดับการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุด

นายพีระยุทธ สิงห์พัฒนากุล ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย กล่าวว่า รฟม. ได้สั่งการให้ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการเดินรถไฟฟ้า MRT สายเฉลิมรัชมงคล สายฉลองรัชธรรม และหน่วยงานด้านความปลอดภัยของ รฟม. ดำเนินการเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุด หลังจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) และหน่วยงานความมั่นคง ประกาศเตือนการก่อเหตุวินาศกรรมในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ในช่วงวันที่ 25 – 30 ตุลาคม 2559 โดยได้ จัดวางกำลังเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสัมภาระผู้โดยสาร ตรวจบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้า MRT และภายในสถานีรถไฟฟ้าทั้ง 2 สาย เพื่อป้องกันเหตุโดยร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจท้องที่ จัดรถยนต์สายตรวจ ตรวจรอบบริเวณศูนย์ซ่อมบำรุงคลองบางไผ่ และศูนย์ซ่อมบำรุงห้วยขวาง ทุก 1 ชั่วโมง รวมทั้งได้จัดหน่วยทำลายวัตถุระเบิด EOD และสุนัข K-9 ตรวจตราพื้นที่อย่างเข้มงวด 24 ขณะเดียวกัน ได้เตรียมกำลังหน่วยกู้ภัยพร้อมอุปกรณ์ในที่ตั้งตลอด 24 ชั่วโมง ประสานงานเพื่อตรวจสอบข่าวกับหน่วยความมั่นคงและตำรวจสันติบาลตลอดเวลา

นอกจากนี้ ยังได้เพิ่มการตรวจใต้ท้องรถยนต์และที่เก็บของท้ายรถยนต์ ที่เข้ามาใช้บริการในอาคารและลานจอดรถของ รฟม. ทุกแห่ง จึงขอความร่วมมือผู้ใช้บริการโปรดให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และหากพบเห็นเหตุการณ์ ผิดปกติ สิ่งของต้องสงสัย หรือบุคคลที่มีพฤติกรรมน่าสงสัย ขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย หรือเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานที่อยู่ในบริเวณนั้นทันที

 

ขอบคุณที่มา       http://money.sanook.com/

1 2 3 4 5 6