สรรพากรแจงละเอียดยิบเก็บภาษีเงินได้ ไม่เกิน 1.5 แสนบาทได้รับยกเว้นเช่นเดิม

EyWwB5WU57MYnKOuYN04m8WwluZNhCoq6LFlc8gImcWJHq1aS2jL8C

EyWwB5WU57MYnKOuYN2uEiNjj3k6wqzSmKdZTUrNEqRdetl6AQYtoY

นายประสงค์ พูนธเนศ อธิบดีกรมสรรพากร เปิดเผยว่า ขณะนี้พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตรารัษฎากร (ฉบับที่ 600) พ.ศ.2559 ได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 12 ก.พ.2559 แล้ว โดยพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว เป็นการขยายเวลาการใช้อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแบบ 7 ขั้น ต่อไปอีก 1 ปีภาษี คือในปีภาษี 2559 ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.2559 ถึงวันที่ 31 ธ.ค.2559 ซึ่งเป็นอัตราภาษีที่ใช้คำนวณสำหรับการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปี ในวันที่ 1 ม.ค.2560 ถึงวันที่ 31 มี.ค.2560

“กรมสรรพากรขอชี้แจงเกี่ยวกับการลดอัตราภาษีเงินได้สำหรับบุคคลธรรมดาว่า ทุกอย่างยังคงเหมือนเดิม ดังนี้ เงินได้สุทธิตั้งแต่ 1-150,000 บาท ยกเว้น ส่วนที่เกิน 150,000 บาท แต่ไม่เกิน 300,000 บาท เสียภาษี 5% ส่วนที่เกิน 300,000 บาท แต่ไม่เกิน 500,000 บาท เสียภาษี 10% ส่วนที่เกิน 500,000 บาท แต่ไม่เกิน 750,000 บาท เสียภาษี 15% ส่วนที่เกิน 750,000 บาท แต่ไม่เกิน 1,000,000 บาท เสียภาษี 20% ส่วนที่เกิน 1,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 2,000,000 บาท เสียภาษี 25% ส่วนที่เกิน 2,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 4,000,000 บาท เสียภาษี 30% และส่วนที่เกิน 4,000,000 บาท เสียภาษี 35% สำหรับเงินได้สุทธิหลังจากการคำนวณเงินได้พึงประเมิน หักด้วยค่าใช้จ่าย และค่าลดหย่อนแล้ว ในส่วนที่ไม่เกิน 150,000 บาทแรก ยังคงได้รับการยกเว้นภาษีเช่นเดิม”.

 

ขอบคุณที่มา      http://www.thairath.co.th/

อนุมัติส่งเสริมลงทุน 3.9 หมื่นล้านบาท เปิดแผนพัฒนากิจการท้องถิ่น จุดพลุผลิตหุ่นยนต์-อากาศยาน

EyWwB5WU57MYnKOuX2C7q5mgM4Qa6m9pQGofReQTT5fHghV7l0i80B

EyWwB5WU57MYnKOuYN2uEl60BMCluJZKOnVMDZS2th8QnUdYuHmh8D

นางหิรัญญา สุจินัย เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการ (บอร์ด) ส่งเสริมการลงทุน ว่า ที่ประชุมได้อนุมัติส่งเสริมการลงทุน 14 โครงการ เงินลงทุนรวม 39,329 ล้านบาท และได้เห็นชอบมาตรการส่งเสริมการลงทุนท้องถิ่น (Local Investment) ตามข้อเสนอของบีโอไอ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับท้องถิ่น ทั้งในด้านการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผลผลิตการเกษตรในท้องถิ่น และยกระดับแหล่งการท่องเที่ยวในท้องถิ่นให้มีคุณภาพ

ทั้งนี้ มาตรการส่งเสริมการลงทุน เป็นการสนับสนุนให้เกิด 1 ตำบล 1 โรงงานแปรรูปเกษตร 1 แหล่งท่องเที่ยว แบ่งเป็น 3 แนวทางคือ 1. ส่งเสริมให้เกิดโรงงานแปรรูปผลิตผลการเกษตร เน้นกิจการที่ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตทางการเกษตรในท้องถิ่น เช่น การผลิตปุ๋ยชีวภาพ อาหารแปรรูป 2.ส่งเสริมกิจการศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อให้เกษตรกร โรงงานแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรในท้องถิ่น ผู้ผลิตสินค้าโอทอป ผลิตภัณฑ์ชุมชน มีช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้า และเป็นแหล่งสนับสนุนการท่องเที่ยว 3.ส่งเสริมกิจการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชน เพื่อสนับสนุนการสร้างจุดขายใหม่ๆ ด้านการท่องเที่ยว เพื่อยกระดับแหล่งท่องเที่ยวให้มีคุณภาพ สำหรับกิจการที่สนใจลงทุนภายใต้มาตรการดังกล่าว ต้องยื่นขอรับส่งเสริมภายในปีนี้ และเริ่มการผลิตหรือให้บริการในปี 2560

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้เห็นชอบมาตรการส่งเสริมการลงทุนเมืองนวัตกรรมอาหารและคลัสเตอร์อากาศยาน อุปกรณ์อัตโนมัติและหุ่นยนต์ โดยเมืองนวัตกรรมอาหารจะเปิดให้มีการส่งเสริมกิจการนิคมหรือเขตอุตสาหกรรมด้านนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) พร้อมกับกำหนดให้พื้นที่ Food Innopolis ในพื้นที่ของอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย เป็นเขตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อให้ได้รับสิทธิในฐานะเป็นเขตส่งเสริมการลงทุน ขณะที่อุตสาหกรรมอากาศยาน อุตสาหกรรมอุปกรณ์อัตโนมัติและหุ่นยนต์ จะครอบคลุมกิจการผลิตอากาศยาน ผลิตชิ้นส่วน/อุปกรณ์ อุตสาหกรรมสนับสนุน ทั้งเครื่องมือ เครื่องจักร รวมถึงการพัฒนาซอฟต์แวร์ ในอุตสาหกรรมอวกาศ อากาศยานเพื่อการขนส่ง อากาศยานไร้คนขับ โดยกำหนดพื้นที่เป้าหมาย 14 จังหวัด อาทิ กรุงเทพฯ เชียงราย พิษณุโลก นครราชสีมา สุราษฎร์ธานี สงขลา ขณะที่อุตสาหกรรมอุปกรณ์อัตโนมัติและหุ่นยนต์ สามารถตั้งกิจการได้ทุกพื้นที่ ไม่มีการกำหนดพื้นที่เป้าหมาย เป็นต้น.

 

ขอบคุณที่มา      http://www.thairath.co.th/

จ่อเหลือบานอีก ลอตเตอรี่ขายไม่หมด! พ่อค้าไม่ลดราคา ยอมเจ๊ง-ขอลุ้นเอง

EyWwB5WU57MYnKOuYN2tAdpg322ixk5w0rdZsWk7sdheYUyf9TmKw5

EyWwB5WU57MYnKOuYN2tAdpg322ixk5w0rdZsWk7sdheYUyf9TmKw5

คนซื้อก็ลุ้น คนขายก็ต้องลุ้นเหมือนกัน ลอตเตอรี่งวดวันที่ 1 มี.ค. หลายจังหวัดยังขายฝืด เหลือคาแผงเพียบ แม่ค้าบ่นกลัวขาดทุนเหมือนงวดที่ผ่านมา ขณะเจ้าของร้านใหญ่ที่ขอนแก่นยืนยันยังไงก็ขาย 80 บาท ไม่ขึ้นราคา เหลือก็เก็บไว้ลุ้นเอง…

NjpUs24nCQKx5e1D8dXT4eTm7EaStKEwzJQMS6kEwsn

จังหวัดสุโขทัย

เมื่อตอนเช้า วันที่ 1 มี.ค. 59 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บรรยากาศตามแผงขายลอตเตอรี่บริเวณถนนเทศบาลดำริ 3 ต.เมืองสวรรคโลก อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย เป็นไปอย่างเงียบเหงาซบเซาเป็นงวดที่ 2 ติดต่อกัน ซึ่งงวดที่ผ่านมา ผู้ค้าลอตเตอรี่บางรายขาดทุนเกือบ 1 หมื่นบาท ส่วนงวดนี้ก็เงียบเหงาไม่แพ้กัน

นางดารัตน์ มั่นทอง อายุ 55 ปี หรือ ป้าม้วย แม่ค้าขายลอตเตอรี่ กล่าวว่า บรรยากาศการขายลอตเตอรี่งวดที่ผ่านมาและงวดนี้เป็นไปอย่างเงียบเหงา ตนคิดว่าน่าจะมาจากพิษเศรษฐกิจ จึงทำให้คนที่เคยซื้อลอตเตอรี่ลดลง เช่นเคยซื้อ 10 ใบ ก็เหลือแค่ 3-4 ใบ เท่านั้น ซึ่งงวดที่ผ่านมาลอตเตอรี่ที่ตนขายเหลือร้อยกว่าใบ ทำให้ต้องขาดทุนเป็นเงินเกือบหนึ่งหมื่นบาท และวันนี้เป็นวันที่ลอตเตอรี่จะออกในงวดวันที่ 1 มี.ค. 59 ตั้งแต่เช้ามีคนออกมาเลือกซื้อลอตเตอรี่ไม่มากนัก จึงไม่แน่ใจว่าจะขายหมดหรือเปล่า และคงจะต้องยืดเวลาขายจากปกติเที่ยงก็กลับบ้านแล้ว แต่วันนี้น่าจะต้องขายจนถึงใกล้เวลาหวยออกเลยทีเดียว

NjpUs24nCQKx5e1D8dXT4eTm7EaStKGTsbzGDw81fe9

จังหวัดขอนแก่น

เช่นเดียวกับในเขตเทศบาลนครขอนแก่น เช้าวันที่ 1 มี.ค. 59 ผู้สื่อข่าวได้ออกสำรวจร้านจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล พบว่าหลายร้านยังมีสลากฯ เหลืออยู่จำนวนมาก

นายลำดวน มณีแจ่ม อายุ 65 ปี เจ้าของร้านใหญ่ที่สุด ริมถนนหน้าเมืองตัดกับถนนศรีจันทร์ ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น เผยว่า งวดที่ผ่านมา ตนมีสลากฯ ขายไม่หมดจำนวน 5 เล่ม ต้องเก็บไว้เอง ปรากฏว่าถูกรางวัลเลข 3 ตัวหน้า 10 ใบ ได้ทุนคืน เท่ากับขายหมด ในงวดนี้ก็จะขายราคา 80 บาท จะไม่ยอมลดราคาเพียงแค่ว่าต้องการขายให้หมด หากสลากฯ เหลือตนก็จะเก็บไว้ลุ้นเอง ถูกรางวัลก็เท่ากับเรามีโชค ได้ทุนคืน แต่ถ้าไม่ถูกรางวัล ก็ไม่เป็นไร การค้าขาย มีขาดทุน ได้กำไรเป็นปกติ แต่จะไม่ยอมขายสลากฯ ลดราคาเด็ดขาด

NjpUs24nCQKx5e1D8dXT4eTm7EaStKOTu29jf3pMwnf

จังหวัดขอนแก่น

ทั้งนี้ ต้ังแต่งวดวันที่ 16 ก.พ. 59 กองสลากฯ ได้พิมพ์สลากกินแบ่งรัฐบาล เพิ่มอีก 10 ล้านคู่ หรือคิดเป็น 20 ล้านฉบับ เนื่องจากต้องการทดสอบตลาดและรองรับความต้องการจากประชาชนที่เข้าร่วมโครงการสั่งซื้อ สั่งจองล่วงหน้า ซึ่งจะนำส่วนที่เพิ่มอีก 10 ล้านคู่ หรือคิดเป็น 20 ล้านฉบับ มาไว้ในระบบสั่งซื้อที่ตรงกับงวดวันที่ 16 ก.พ. 59 จากนั้นจะทยอยลดลอตเตอรี่ของการสั่งจองงวดวันที่ 1 มี.ค. 59 ลงครั้งละ 20,000 เล่ม หรือคิดเป็น 4 ล้านฉบับ ไปเรื่อยๆ จากเดิม 220,000 หรือคิดเป็น 44 ล้านฉบับ เหลือเพียง 200,000 เล่ม หรือคิดเป็น 40 ล้านฉบับ เพื่อทำให้ระบบจองไม่มีอีก เนื่องจากพบว่ามีการขายใบจองเกิดขึ้น ดังนั้น หากนำมาใส่ไว้ในการสั่งซื้อแทน จะช่วยแก้ปัญหาดังกล่าว เพราะเป็นการขายงวดชนงวด ที่ผู้ค้ามีระยะเวลาขายได้น้อยลง ลอตเตอรี่ถึงมือผู้ค้าจริงมากที่สุด และทำให้ลอตเตอรี่มีราคาตามที่กำหนดไว้คู่ละ 80 บาท.

 

ขอบคุณที่มา       http://www.thairath.co.th

1 6 7 8